Dla kierowców zawodowych

Ofer­u­jemy również szkole­nia okre­sowe dla kierow­ców zawodowych oraz kursy kwal­i­fikacji wstęp­nej czyli:

Wszys­tkie kursy odby­wają się w Pszczynie.

Szczegółów udzielamy tele­fon­icznie pod numerem tele­fonu 501 412 368

Kon­takt

Zobacz też: