Refleksomierz – symulator czasu reakcji

rok temu

Refleksomierz)

Nowy symu­la­tor w ofer­cie do wyna­ję­cia na imprezę

Baw się ćwicząc refleks

Baw się ćwicząc koor­dy­nację wzrokową

Baw się ćwicząc koncentrację

Bądź PRO , bądź świadomy jak ważny jest refleks w ruchu drogowym