ZDAWALNOŚĆ ZA II PÓŁROCZE 2019

4 lata temu
zdawalność II 2019

Tytuł „Szkoły Jazdy Roku 2019″ w powiecie pszczyńskim oraz wysoka zdawal­ność za II półrocze 2019 r. ogłos­zona przez Starostwo jest efek­tem intere­su­jącej i pełnej zau­fa­nia współpracy Naszych pełnych energii, mają­cych zaskaku­jące pomysły Kur­san­tów oraz Naszych cier­pli­wych i doświad­c­zonych Instruk­torów za co bardzo Wam wszys­tkim dziękujemy.