WYNIKI ZDAWALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2019

5 lat temu
Zdawalność I pół 2019

W pier­wszym półroczu 2019 osiągnęliśmy dzięki Waszym wysiłkom niezły wynik zdawal­ności w kat­e­gorii B wśród wszys­t­kich ośrod­ków szkole­nia dzi­ała­ją­cych w Pszczynie

Dzięku­jemy :)